Stad Antwerpen markeert eerste dropzones voor deelvoertuigen

Stad Antwerpen markeert eerste dropzones voor deelvoertuigen

april 19, 2021 Uit Door Redactie: Henk van Antwerpen

Stad Antwerpen is vandaag gestart met het markeren van de eerste dropzones voor deelvoertuigen zonder vaste stalplaats. De eerste dropzone (voor steps) bevindt zich op de Grote Markt en kan nu meteen al gebruikt worden. Binnenkort volgen er nog meer dropzones in het historische centrum en in de buurt van de stations Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Berchem. De werken zullen ongeveer 2 maanden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Het gebruik van deelvoertuigen zonder vaste stalplaats, zoals fietsen, scooters en steps, is de laatste jaren sterk gestegen. Om de openbare orde en veiligheid te kunnen vrijwaren en een wildgroei en overaanbod te kunnen beheersen, werd de exploitatie van deze deelsystemen gereglementeerd door stad Antwerpen. Het reglement voorziet dat de stad zones kan vastleggen waar het verboden is om deelvoertuigen te gebruiken (no go zones), achter te laten (no park zones) of zones waar het aangeraden is om deelvoertuigen te stallen (dropzones). Voor deelauto’s gelden aparte afspraken.

Vanochtend werd de eerste dropzone voor steps gemarkeerd op de Grote Markt. Er volgen er binnenkort nog in het historische centrum en in de buurt van de stations Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Berchem. Gebruikers worden aangemoedigd om in deze zones hun deelvoertuig te stallen. Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Stad Antwerpen moedigt het gebruik van deelmobiliteit aan, maar we willen de wildgroei aan deelvoertuigen beperken. Het implementeren van vaste dropzones zal voor een netter en veiliger straatbeeld zorgen.”

Verschillende soorten dropzones
Stad Antwerpen voorziet in verschillende soorten dropzones: voor gemengd gebruik (step, fiets en/of bromfiets) of per voertuigtype. De zones worden vormgegeven via witte kaders. Het woord ‘dropzone’ en een pictogram van de toegelaten voertuigen zal op de grond en op een infobord naast de dropzone staan. De dropzones voor een specifiek voertuigtype hebben verticale vakken om de stallingsrichting en het aangewezen aantal aan te geven.

Dropzones aan multimodale knooppunten en toeristische trekpleisters
De eerste dropzone bevindt zich op de Grote Markt. Binnenkort volgen er nog in het historische centrum en in de buurt van de stations Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Berchem. In een latere fase zullen er ook dropzones komen tussen de Leien en de Singel. Bij de bepaling van deze locaties werd maximaal rekening gehouden met de nabijheid van een multimodaal knooppunt of een belangrijke toeristische trekpleister. Stad Antwerpen zal de dropzones monitoren aan de hand van data aangeleverd door de aanbieders en evalueren op welke locaties in meer dropzones moet worden voorzien.