Mogelijk verstoorde dienstverlening wegens staking op dinsdag 22 november

Mogelijk verstoorde dienstverlening wegens staking op dinsdag 22 november

november 21, 2022 Uit Door Redactie: Henk van Antwerpen

De vakbonden roepen lokale en regionale besturen op tot staking op dinsdag 22 november. Dit doen ze vanwege de aangekondigde wijzigingen aan het provinciedecreet, het decreet lokaal bestuur en de rechtspositieregeling.

Deze aangekondigde staking heeft mogelijk gevolgen voor de dienstverlening van stad Antwerpen.

Wie wil weten of er hinder is in de stedelijke dienstverlening, kan de dag zelf contact opnemen met de stedelijke dienst of locatie om zeker te zijn dat die open is. Antwerpenaren kunnen ook terecht op www.antwerpen.be voor meer info of bellen naar het stedelijk contactcenter op het nummer 03 22 11 333. Het stedelijk contactcenter kan telefonisch moeilijker te bereiken zijn.

De stad wil de hinder tot een minimum beperken. Voor de kinderopvanglocaties zullen heel wat locaties volledig of gedeeltelijk gesloten zijn. Ouders werden op de hoogte gebracht of er hinder is in hun locatie of niet.

De dienst stadsreiniging probeert de dienstverlening inzake afvalophaling te verzekeren maar de stad vraagt haar inwoners die op dinsdag 22 november een ophaaldag hebben om al hun afval (restafval, gft, pmd en papier en karton) pas aan te bieden bij de volgende ophaling. Indien er toch veel huisvuil buitenstaat, kan de stad beslissen om niet-selectief op te halen, dan gaat al het afval in één huisvuilwagen.

Afspraken voor de ophaling van grofvuil werden verzet. Alle recyclageparken zijn gesloten op dinsdag 22 november en het recyclagepunt op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen werd geannuleerd.