Maastricht start proef met nieuwe manier van rattenbestrijding

Maastricht start proef met nieuwe manier van rattenbestrijding

mei 26, 2021 Uit Door Redactie: Henk van Antwerpen

Maastricht start proef met nieuwe manier van rattenbestrijdingMaastricht start in juni een proef in de wijk Nazareth met een innovatieve manier van rattenbestrijding in de riolering zelf. De zogenaamde ‘smart rioleringsval’ wordt in de putten van de riolering geplaatst en doodt de bruine rat snel en doeltreffend. De proef past in het beleid van de gemeente om de bruine rat, die steeds meer overlast bezorgt, te bestrijden.

De bruine rat leeft voornamelijk in het rioleringsstelsel. Soms verlaten ze het riool door breuken, scheuren of via kolken en veroorzaken dan bovengronds overlast. De rat wordt op dit moment in de openbare ruimte voornamelijk met klemmen en zo min mogelijk met gif bestreden. De nieuwe methode pakt het probleem echter bij de bron aan, in de riolering zelf. Twee sensoren in de val zorgen ervoor dat de val geactiveerd wordt als er een rat onderdoor loopt. De rat wordt snel en efficiënt gedood, waarna hij door het rioolwater wordt afgevoerd.

Nazareth
De pilot wordt uitgevoerd in de wijk Nazareth, omdat er bij Stadsbeheer veel meldingen over rattenoverlast binnenkomen uit deze wijk. Aangezien de riolering in Nazareth direct onder de kolken ligt kunnen ratten makkelijker dan op andere plekken het riool verlaten.

Stadsbeheer start begin juni, in samenwerking met de leverancier van de vallen (Anticimex) en Woonpunt, een pilot met 15 smart rioleringsvallen in de wijk. Elke val geeft aan hoe vaak hij “geslagen” heeft, zodat gemonitord kan worden hoeveel ratten op welke plaatsen gedood worden. Is een stuk riolering relatief “rat-vrij” (geen slagen meer), dan kan de val naar een volgende put verplaatst worden. Zo kan structureel de hele wijk aangepakt worden.

Bewoners gedrag
Naast de bestrijding van bruine ratten in de riolering en de openbare ruimte, speelt het eigen gedrag van inwoners een belangrijke rol in rattenbestrijding. Daarom gaan medewerkers van de gemeente de komende periode in samenwerking met Anticimex en Woonpunt bewoners informeren via voorlichtingsavonden, brieven en artikelen in wijk- en woonbladen. De informatie is erop gericht om tips te geven hoe men zelf overlast van ratten kan voorkomen door bijvoorbeeld afval tegen te gaan. Ook worden bewoners opgeroepen om rattenoverlast te melden. Dat kan via de app ‘Maastricht meldt’ en de website van de gemeente: https://www.gemeentemaastricht.nl/iets-melden of telefonisch via 14043.

Wethouder Aarts: ‘door deze nieuwe methode toe te passen zal de populatie ratten in het riool verkleinen, waardoor minder ratten het riool verlaten en bovengronds overlast kan worden voorkomen. Dit in combinatie met voorlichting over wat bewoners zelf kunnen doen om overlast te voorkomen, verwacht ik dat op termijn de overlast zal afnemen. Ook zal er bovengronds op termijn minder bestrijding nodig zijn en kan het gebruik van gif geminimaliseerd worden. Dit is duurzamer en diervriendelijker’

De proef in Nazareth duurt één jaar tot juni 2022. Bewoners van Nazareth worden deze week via een huis aan huis brief over de proef geïnformeerd. Gedurende het jaar wordt via monitoring bijgehouden hoeveel ratten er door de vallen worden gedood. Ook wordt bijgehouden hoeveel meldingen de bewoners zelf doen. Verspreid door de wijk worden 30 bovengrondse klemmen geplaatst. En ook deze vangsten worden geregistreerd. Na deze proef moet duidelijk worden of deze methode breder kan worden toegepast in Maastricht en of er geld voor is.

nieuws online