Jaap van Dissel krijgt Akademiepenning van de KNAW

Jaap van Dissel krijgt Akademiepenning van de KNAW

mei 6, 2021 Uit Door Redactie: Henk van Antwerpen

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum van Infectieziekten van het RIVM en hoogleraar interne geneeskunde en infectieziekten aan de Universiteit Leiden, ontvangt op 31 mei de Akademiepenning van de KNAW. De Akademie reikt de prijs eens in de twee jaar uit aan een persoon die zich bijzonder heeft ingezet voor de bloei van de Nederlandse wetenschap. Van Dissel krijgt de prijs voor de wijze waarop hij tijdens de corona-epidemie de minister van VWS en het crisisteam van de overheid wetenschappelijk heeft geadviseerd over de bestrijding van COVID-19.

Als voorzitter van het landelijke Outbreak Management Team heeft Van Dissel zich vanaf het begin van de pandemie met tomeloze energie en bewonderingswaardige rust ingezet om politiek en publiek te informeren over de wetenschappelijke kennis over COVID-19. Dat doet hij in een zich snel ontwikkelende crisis, en onder druk van discussies in politiek, samenleving én wetenschap.

In zijn briefings aan het kabinet schroomt hij niet om wetenschappelijke verhandelingen te houden, en hij legt keer op keer uit wat de essentie van de vraagstukken is en wat de grenzen zijn van de huidige kennis. Hij blijft altijd dicht bij de rol die van een wetenschapper verwacht mag worden en laat zich niet verleiden tot politieke uitspraken. Jaap van Dissel is met recht te beschouwen als een ‘honest broker’ van de wetenschap.

Over de prijswinnaar
Jaap Tamino van Dissel (1957) heeft als wetenschapper een grote staat van dienst. Na zijn promotie op de menselijke afweer tegen intracellulair levende micro-organismen, volgde Van Dissel de opleiding tot internist aan het Leiden Universitair Medisch Centrum en specialiseerde zich in infectieziekten. Hij deed onderzoek in de Verenigde Staten aan Duke University Medical Center, Durham en Cold Spring Harbor laboratorium, en was staflid bij de afdeling Infectieziekten van het Leiden Universitair Medisch Centrum, waar hij in 1999 werd benoemd tot hoogleraar interne geneeskunde en infectieziekten. Vanaf 2013 is Van Dissel tevens directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding, van het RIVM.

Uitreiking
De uitreiking van de Akademiepenning is op maandagmiddag 31 mei tijdens de Akademiemiddag, de jaarvergadering van de KNAW. Op het programma staan verder lezingen van Marion Koopmans en Akademiepresident Ineke Sluiter, en een paneldiscussie over de rol van de wetenschap tijdens pandemieën en andere rampen.

Over de Akademiepenning
Sinds 1983 kent de KNAW Akademiepenning eens in de twee jaar toe aan iemand die zich in Nederland verdienstelijk heeft gemaakt voor de bloei van de wetenschap in ruime zin. Eerdere winnaars van de Akademiepenning waren onder andere Paul Schnabel, Robert-Jan Smits en Trudy Dehue.

nieuws online