Extra ondersteuning voor jongerenwelzijn en uitvalpreventie

Extra ondersteuning voor jongerenwelzijn en uitvalpreventie

april 8, 2021 Uit Door Redactie: Henk van Antwerpen

De coronapandemie heeft een grote impact op het welzijn van kinderen en jongeren. Zo ziet ook het schooljaar er erg anders uit voor hen. Om te vermijden dat nog meer jongeren van school afhaken als gevolg van de coronapandemie, breidt stad Antwerpen het aanbod voor jongeren uit. Het Centraal Meldpunt werkt daarvoor samen met partners zoals Kwadraat, La Strada en SWAT op het vlak van sociale en schoolse vaardigheden, ontmoetingsmomenten…

Al voor de pandemie verlieten te veel Antwerpse jongeren de schoolbanken zonder kwalificatie. Dat percentage lag in het schooljaar 2018 – 2019 op 22,9%. De impact van de coronacrisis dreigt dat aantal nog te verhogen. Daarom schroeft de stad het aanbod voor jongeren op.

Het Centraal Meldpunt, een netoverschrijdende samenwerking tussen de CLB’s en stad Antwerpen, leidt jongeren toe naar partners die individueel of groepsgericht met hen aan de slag gaan vanuit hun specifieke context. Doel is om het welzijn te verhogen en de verbinding met de school te herstellen.

De samenwerkingen met Kwadraat, La Stada en SWAT worden nu verder uitgebreid. Kwadraat versterkt kwetsbare jongeren en biedt individuele ondersteuning om hen te helpen bij het behalen van een diploma en om hun sociale vaardigheden te versterken. De atelierwerkingen van La Strada zetten dan weer in op ontmoetings- en oefenmomenten die ook dagstructuur geven aan jongeren. Door bijvoorbeeld samen te koken of hout te bewerken oefenen jongeren zowel vaktechnische als sociale vaardigheden. Tot slot breidt SWAT haar intensieve schoolexterne trajecten uit waarin zowel sociale als schoolse vaardigheden worden versterkt. Gedurende minimum 2 tot maximum 10 maanden werken jongeren aan hun vaardigheden van zelfreflectie, sociale interactie en versterken ze hun competenties. De jongeren worden daarbij opgevolgd door welzijnsexperten en samen met de school wordt er gewerkt aan een re-integratie in het onderwijs.

“De afgelopen maanden zag het schooljaar er helemaal anders uit voor onze jongeren”, zegt schepen voor onderwijs en jeugd Jinnih Beels. “Lessen van op afstand, verlengde vakantieperiodes … maken het moeilijker om de verbinding tussen de leerling en de school te onderhouden. Bovendien weegt deze crisis ook ontzettend op het mentaal welbevinden van onze jeugd. Via verschillende initiatieven en trajecten bieden we hierrond extra ondersteuning aan. We willen geen enkele jongere loslaten.”