De  “Wakker Wegwerpers Tour” is een belangrijke aanleiding voor deze motie.

De “Wakker Wegwerpers Tour” is een belangrijke aanleiding voor deze motie.

26 februari 2021 Uit Door Nieuws Online Magazine

Motie

Vanavond (25 februari) werd in de Tweede Kamer de motie aangenomen die erin moet voorzien dat “binnen vier jaar het afval op alle scholen in het primair onderwijs gescheiden kan worden ingeleverd en verwerkt, met aparte stromen voor gft-afval, PMD en oud papier/karton zonder extra kosten.”

Basisscholen vallen momenteel onder ‘bedrijfsafval’ en mogen hun afval niet meegeven aan de wekelijks langsrijdende gemeentelijke vuilniswagen – ondanks dat vrijwel al het afval op een basisschool van ‘huishoudelijke’-aard is. Voor een plastic verpakking die thuis in de afvalemmer terecht komt betaald het verpakkende bedrijfsleven mee voor de inzameling. Wordt diezelfde verpakking meegenomen naar school en komt daar in de prullenbak dan wordt dit niet vergoed.

De motie werd gezamenlijk ingediend door Van Eijs (D66) en Von Martels (CDA).

“Het valt niet uit te leggen”

Tinga is zeer verheugd: “Het valt niet uit te leggen dat als je thuis je afval wél moet scheiden, dit als je op school bent niet hoeft. Afval-scheiden op school zou vanzelfsprekend moeten zijn. Jong geleerd is oud gedaan. Vanwege de relatief hoge kosten wordt plastic echter op zeer weinig scholen gescheiden. Deze motie moet dit oplossen. Afval-scheiden vergroot de bewustwording over plasticafval en afval in het algemeen. Enkel door aandacht te hebben voor ons afval kunnen we komen tot vermindering en hergebruik.”

Naar aanleiding van de Wakkere Wegwerpers Campagne zegde kamerlid Maurits von Martels (CDA) al toe een motie te zullen indienen tijdens een interview met Omroep Oost.  

Von Martels zegt in het betreffende interview: “Het is ongewenst als de scholen onder bedrijfsafval vallen. Als wakker kamerlid heb je soms ‘wakkere wegwerpers’ nodig om het onder de aandacht te brengen.”

Wakkere Wegwerpers Tour

Merijn Tinga – beter bekend als de Plastic Soup Surfer – peddelde in september 550 kilometer door Nederland op een SUPboard om het gebrek aan afval scheiden bij basisscholen onder de aandacht te brengen. Onderweg bezocht hij scholen en sprak ondertussen met alle stakeholders: Van ministerie tot vereniging van gemeenten, private en gemeentelijke afvalinzamelaars, verpakkend bedrijfsleven en de raad voor primair onderwijs. Naderhand bracht hij de belangrijkste stakeholders bijeen om tot een oplossing te komen. Het verpakkende bedrijfsleven weigerde.

De ‘Wakkere Wegwerpers Tour’ werd in Maastricht afgetrapt door EU Vice President Frans Timmermans. In Gouda was Staatsecretaris Stientje Van Veldhoven aanwezig bij een gezamenlijk bezoek aan een basisschool aldaar.

Statiegeldmotie

Eerder deze maand was de Plastic Soup Surfer in het nieuws rond de vervroegde beslissing voor statiegeld op blik. De officiele ‘Plastic Soup Surfer Petitiemotie’ was de basis voor het beleid om statiegeld uit te breiden. Ook aan die motie ging een surftocht vooraf om aandacht te vragen voor het onderwerp.