Antwerps Bureau voor Integriteit stelt jaarverslag 2020 voor

Antwerps Bureau voor Integriteit stelt jaarverslag 2020 voor

juni 1, 2021 Uit Door Redactie: Henk van Antwerpen

Het Bureau voor Integriteit stelt in zijn jaarverslag 2020 dat stad Antwerpen zich hard inzette om haar personeelsleden te sensibiliseren, onder andere via een nieuwe digitale opleiding. Het beveelt aan te blijven inzetten op communicatie en sensibilisering. De meeste vragen die het Bureau in 2020 kreeg van personeelsleden gingen – net als voorgaande jaren – over nevenactiviteiten. Om de integriteitsgedachte nog verder uit te dragen in de groep stad Antwerpen, werd een nieuw lid aangesteld uit AG Stedelijk Onderwijs.

2020 in cijfers

In 2020 behandelde het Antwerpse Bureau voor Integriteit 42 dossiers, wat vergelijkbaar is met de voorgaande jaren. Het gaat om 28 vragen om advies, 10 meldingen en 4 informatieve vragen. Het grootste aantal vragen ging over nevenactiviteiten.

Inzet op communicatie en opleidingen

Via het medewerkersportaal communiceert het Bureau met stadsmedewerkers.  Daarnaast werd ook het opleidingsaanbod uitgebreid met een nieuwe digitale opleiding voor nieuwe medewerkers. Deze opleiding focust op de A-waarden, de gedragscodes en de rol van het Bureau voor Integriteit. In het voorjaar van 2021 lanceerde stad Antwerpen, samen met het Bureau, ook een e-learning en communicatiecampagne over integriteit voor alle medewerkers.

Blijven analyseren en communiceren

Het Bureau voor Integriteit formuleerde volgende plannen en aanbevelingen:

  1. organiseren van een integriteitsbevraging om na te gaan hoe ver de stad staat op dat vlak en waar er nog op kan worden ingezet;
  2. in kaart brengen wat de rol van het Bureau is en de andere kanalen waarop integriteitsvragen van burgers of medewerkers kunnen binnen komen (zoals Meld A voor medewerkers, de ombudsvrouw, vertrouwenspersonen…);
  3. updaten en integreren van de verschillende gedragscodes (personeel, telematica…) en reglementen (bv. reglement op nevenactiviteiten) tot één gedragscode voor medewerkers;
  4. blijvend communiceren en sensibiliseren.

Daarnaast blijft het voor het Bureau voor Integriteit en het bestuur prioritair om de integriteitsgedachte te verbreden in de groep stad Antwerpen. Daarom werd het afgelopen jaar een nieuw lid uit het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs aangesteld in het Bureau.